Østerbrogade 26 A, 8722 Hedensted, Tlf.: 79 74 11 40
Om Lykkebo
Informationer

Opskrivning til venteliste sker ved henvendelse til pladsanvisningen

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=hedensted07&k=766

 

Kontakt os på Mette.Andresen@hedensted.dk  el. tlf. 79741140


Åbningstider

Mandag-fredag 6:30-16:30
 

I Hedensted Kommune har vi 2 lukkeuger om året i forbindelse med sommerferien.  Institutionen har lukket, men der vil være feriepasning i en anden institution. 

Se mere under punktet Feriepasning 2019...


 

Sygdom og medicin

Dit barn må ikke komme i Lykkebo når det er sygt.

Det vil sige, hvis dit barn har feber, virker sløjt og er utilpas.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning for daginstitutioner:

 

  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2013/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge---Vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v                                                                                                                      

Sidst opdateret 7. oktober 2019